ЛАБРАНДА ДООЕЛ СКОПЈЕ е основана на 05.01.2023 како Друштво за туризам, консалтинг, услуги и трговија

ЛАБРАНДА ДООЕЛ СКОПЈЕ од 02.02.2023 година е лиценцирана агенција за вршење на туристичка дејност. Лиценцата е издадена од Министерството за економија на Р.С. Македонија.

ЛАБРАНДА ДООЕЛ СКОПЈЕ во своето портфолио ќе нуди летни аранжмани на дестинации: Египет, Тунис, Турција и Грција, и празнични патувања на повеќе светски дестинации.

ЛАБРАНДА ДООЕЛ СКОПЈЕ во своето портфолио ќе нуди и здравствено патничко осигирување.