НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Резервации и уплати може да се вршат на следниот начин:

1. Преку електронско банкарство на сметката на агенцијата

2. Преку банкарски трансфер на сметката на агенцијата


Цените на веб страната се изразени во Евра, додека плаќањето се врши исклучиво во денари по курс од 62,0 мкд за 1 еур.

Со пријавување и клучување на договор за аранжман, клиентот е потребно да изврши авансна уплата во висина од од 30% од вкупниот износ на аранжманот, освен во ситуации кога според програмските услови е предвидено поинаку (на пример за промотивни понуди, ран букинг, акции, специјални промоции, итн.). Преостанатиот износ се плаќа согласно програмата, но не подоцна од 15 дена пред патување.

 

Лабранда Травел го задржува правото да изврши промена и/или дополнување на условите за плаќање.